Surya Saputra

Recently added

One Fine Day
0

One Fine Day

Oct. 12, 2017

One Fine Day

(Zawgyi) ဆြဲေဆာင္မႈရွိလွတဲ့ အႏုပညာသမားေလးတစ္ေယာက္ဟာ လူကုံထံေတြနဲ႕ ခပ္ကင္းကင္းေနခ်င္တယ္ လူကုံထံထဲက မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကုိ မခ်စ္မိဖုိ႕နဲ႕ သူ႕ကုိ ...